Bảng báo giá

Trang chủ  Xuất file: PRINT -|- EXCEL

STT Code Hình ảnh Tên sản phẩm Giá (VND)
Trọn Bộ Camera
1 (31)(2)  Bộ 8 camera 1200D Đầu ghi XVR5108HS-S3 15,981,000
2 (32)  Bộ 7 camera 1200D Đầu ghi XVR5108HS-S3 14,590,000
3 (33)  Bộ 6 camera 1200D Đầu ghi XVR5108HS-S3 13,199,000
4 (34)  Bộ 5 camera 1200D Đầu ghi XVR5108HS-S3 11,808,000
5 (35)(3)  Bộ 8 camera 1100DP Đầu ghi XVR4108C-S3 13,955,200
6 (97)  Bộ 7 camera 1100DP Đầu ghi XVR4108C-S3 12,681,800
7 (36)  Bộ 6 camera 1100DP Đầu ghi XVR4108C-S3 11,408,400
8 (99)(2)(2)  Bộ 5 camera 1100DP Đầu ghi XVR4108C-S3 10,135,000
9 (102)(2)(2)(2)  Bộ 8 camera 1200M Đầu ghi XVR5108HS-S3 12,789,000
10 (101)(2)(2)  Bộ 7 camera 1200M Đầu ghi XVR5108HS-S3 11,797,000
11 (100)(2)(3)  Bộ 6 camera 1200M Đầu ghi XVR5108HS-S3 10,805,000
12 (99)(3)(2)  Bộ 5 camera 1200M Đầu ghi XVR5108HS-S3 9,813,000
13 (98)(2)(2)  Bộ 8 camera 1000SP Đầu ghi XVR4108C-S3 10,550,400
14 (97)(2)(2)(2)  Bộ 7 camera 1000SP Đầu ghi XVR4108C-S3 9,702,600
15 (96)(2)  Bộ 6 camera 1000SP Đầu ghi XVR4108C-S3 8,854,800
16 (30)(2)(3)  Bộ 5 camera 1000SP Đầu ghi XVR4108C-S3 8,007,000
17 (94)(2)  Bộ 8 camera 1000RP Đầu ghi XVR4108C-S3 9,184,000
18 (95)(3)  Bộ 7 camera 1000RP Đầu ghi XVR4108C-S3 8,507,000
19 (96)(2)(2)(2)  Bộ 6 camera 1000RP Đầu ghi XVR4108C-S3 7,830,000
20 (95)(4)  Bộ 5 camera 1000RP Đầu ghi XVR4108C-S3 7,153,000
21 (95)(2)  Bộ 4 camera 1200D Đầu ghi XVR5104HS-S3 9,495,000
22 (94)(2)(3)  Bộ 3 camera 1200D Đầu ghi XVR5104HS-S3 8,022,500
23 (101)(3)  Bộ 2 camera 1200D Đầu ghi XVR5104HS-S3 6,550,000
24 (102)(2)(2)  Bộ 1 camera 1200D Đầu ghi XVR5104HS-S3 5,077,500
25 (100)(2)(2)  Bộ 4 camera 1100DP Đầu ghi XVR4104C-S3 8,226,000
26 (101)(2)(2)(2)  Bộ 3 camera 1100DP Đầu ghi XVR4104C-S3 6,879,500
27 (100)(2)(3)(2)  Bộ 2 camera 1100DP Đầu ghi XVR4104C-S3 5,533,000
28 (99)(2)  Bộ 1 camera 1100DP Đầu ghi XVR4104C-S3 4,186,500
29 (97)(3)(2)(2)  Bộ 4 camera 1200M Đầu ghi XVR5104HS-S3 7,785,000
30 (97)(2)(3)  Bộ 3 camera 1200M Đầu ghi XVR5104HS-S3 6,740,000
31 (97)(3)(2)  Bộ 2 camera 1200M Đầu ghi XVR5104HS-S2 5,695,000
32 (97)(2)(2)  Bộ 1 camera 1200M Đầu ghi XVR5104HS-S3 4,650,000
33 (98)(2)  Bộ 4 camera 1000SP Đầu ghi XVR4104C-S3 6,402,000
34 (96)(2)(2)(3)(2)  Bộ 3 camera 1000SP Đầu ghi XVR4104C-S3 5,511,500
35 (97)(2)(3)(2)  Bộ 2 camera 1000SP Đầu ghi XVR4104C-S3 4,621,000
36 (96)(2)(2)  Bộ 1 camera 1000SP Đầu ghi XVR4104C-S3 3,730,500
37 (96)(2)(2)(3)  Bộ 4 camera 1000RP Đầu ghi XVR4104C-S3 4,962,500
38 (95)(2)(2)  Bộ 3 camera 1000RP Đầu ghi XVR4104C-S3 4,962,500
39 (94)(2)(2)(2)  Bộ 2 camera 1000RP Đầu ghi XVR4104C-S3 4,255,000
40 (94)(3)  Bộ 1 camera 1000RP Đầu ghi XVR4104C-S3 3,547,500
Camera Hành Trình
41 (22)  Đầu Thu Hình Camera Hành Trình DAHUA DVR0404ME-HE 21,200,000
42 (22)(2)  ĐẦU GHI CAMERA HÀNH TRÌNH DAHUA DVR0404ME-SC 7,230,000
43  SERVER Riêng Giám Sát Hành Trình DAHUA DSS4004 55,000,000
44  Camera CA-MW181F 1,840,000
45 (29)  Camera CA-MW183H 1,840,000
46  Camera CA-M180G-170 1,640,000
47 (28)  Camera CA-M180G-B-170 1,700,000
48 (27)  Camera CA-UM480BP 2,040,000
CAMERA IP WIFI
49 (48)(3)  Camera IPC HDBW1120EP-W 2,800,000
50  Camera IPC-KW100WP 2,970,000
51 (27)  Camera DH-IPC-HDBW1000EP-W 2,800,000
52 (26)  Camera DH-IPC-HFW1000S-W 3,040,000
53 (25)(2)  Camera SD29204S-GN-W 8,160,000
54 (24)  Camera IPC-HFW1200SP-W 3,876,000
55 (12)  Camera IPC-HDBW1200EP-W 3,876,000
56 (23)  Camera DH-IPC-A15P 3,490,000
57 (22)(3)  Camera DH-IPC-K15P 2,470,000
58 (21)  Camera IPC-C10 2,190,000
59 (9)  Camera IPC-C15 1,960,000
60 (2)(2)  CAMERA IP C35 2,300,000
Đầu ghi hình
61  Đầu ghi hình IP 16 kênh DUAHUA DHI-NVR4216-4KS2 7,310,000
62  ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH HDCVI DAHUA DHI-HCVR5432L-S2 32,300,000
63  ĐẦU GHI HÌNH 24 KÊNH HDCVI DAHUA DHI-HCVR5424L-S2 27,200,000
64  ĐẦU GHI HCVR4232AN-S3 14,500,000
65  ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH HDCVI DAHUA HCVR5216AN-S3 9,500,000
66  ĐẦU GHI XVR5116HS-S3 9,100,000
67  ĐẦU GHI XVR5108HS-S3 4,790,000
68  ĐẦU GHI XVR5104HS-S3 3,140,000
69 (41)  ĐẦU GHI HÌNH XVR4116HS-S3 5,840,000
70  ĐẦU GHI HÌNH XVR4108HS-S3 3,750,000
71  ĐẦU GHI HÌNH XVR4104HS-S3 2,650,000
72 (39)  Đầu Ghi HCVR7116H-4M 8,940,000
73 (39)  Đầu Ghi HCVR7108H-4M 5,700,000
74 (40)  Đầu ghi HCVR4108C-S3 3,240,000
75 (39)  Đầu ghi DHI-DHI-HCVR5432L-S2 32,300,000
76 (38)  Đầu ghi DHI-HCVR5424L-S2 27,200,000
77 (37)  Đầu ghi HCVR4224AN-S2 11,300,000
78 (25)  Đầu ghi HCVR5216AN-S3 9,500,000
79 (36)(3)  Đầu Ghi HDCVI XVR4104HS-S3 2,650,000
80 (35)(2)  Đầu Ghi HDCVI HCVR7104H-4M 4,070,000
81 0924  ĐẦU GHI HDCVI TRIBRID DAHUA HCVR4104C-S3 2,120,000
Camera HD CVI
82  Camera HAC-HFW2220RP-VF 3,940,000
83  Camera HAC-HFW2220RP-Z 4,300,000
84  Camera HAC-HFW2221DP 2,630,000
85  Camera HAC-HDBW2221EP 2,360,000
86  Camera HAC-HDW2220EP 2,640,000
87  Camera DaHua-HAC-HFW3231E-Z 6,960,000
88  Camera DH-HAC-HDBW3231E-Z 6,960,000
89  Camera HAC-HFW2221rp -Z-IRE6 3,680,000
90  Camera HAC-HFW2221EP 2,280,000
91  Camera HAC-HDW2221EMP 2,300,000
92  Camera HAC-HDW1200EMP 1,460,000
93 (28)  Camera DH-HAC-EB2401 4,100,000
94 (16)(2)  Camera SD59220I-HC 11,050,000
95 (34)(3)  Camera HAC-HFW1200D 1,630,000
96 (33)(3)  Camera HAC-HFW1100DP 1,462,000
97 (32)(2)  Camera DH-HAC-HDBW2221EP 2,640,000
98 (31)  Camera HAC-HFW2401DP 3,000,000
99 (30)(2)  Camera HAC-HDW2401EMP 2,760,000
100 (29)  Camera HAC-HDW1000MP 854,000
101 (28)  Camera HAC-HFW1000RP 610,000
102 (2)  Camera HAC-HDW1200M 1,060,000
Camera Ngụy Trang
103  CAMERA IP WIFI NGỤY TRANG Ổ ĐIỆN 3.0MP 2,320,000
104  CAMERA IP WIFI NGỤY TRANG Ổ ĐIỆN 1.3MP 2,000,000
105  CAMERA HDCVI NGỤY TRANG Ổ CẮM ĐIỆN 2.0MP 1,120,000
106  CAMERA HDCVI NGỤY TRANG Ổ CẮM ĐIỆN 1.0MP 960,000
107 (102)(2)(2)  CAMERA HDCVI NGỤY TRANG CÔNG TẮC 2.0MP 1,520,000
108 (101)(2)(2)(2)(2)  CAMERA HDCVI NGỤY TRANG CÔNG TẮC 1.0MP 1,040,000
Camera Quay Quyét
109  CAMERA DAHUA SD6C120T-HN (Nhận diện khuôn mặt) 16,660,000
110  Camera SD49225T-HN (Starlight IR PTZ) 14,640,000
111  Camera DAHUA SD29204S-GN 7,900,000
112  Camera SD59225U-NHI (Starlight auto tracking) 18,700,000
113 (48)(4)  Camera SD6C131I-HC(Starlight, Chống ngược sáng) 13,800,000
114 (48)  Camera SD49225I-HC (Starlight, Chống ngược sáng) 11,500,000
115 (37)(2)  Camera IP SD59120T-HN 14,620,000
116 (15)(2)  Camera IP HDB4100F-PT 4,556,000
117 (42)  Camera SD6C220T-HN (Nhận diện khuôn mặt) 18,700,000
118 (30)(2)(2)  Camera SD6C120I-HC 11,050,000
119 (41)(2)  Camera SD42212T-HN (Nhận diện khuôn mặt) 10,880,000
120 (15)  Camera SD42112I-HC 6,920,000
Pin laptop
121  Pin Laptop Dell Vostro V3300 450,000
122 PDD-400  Pin Dell D400 490,000
Màn hình laptop
Adapter
123 (102)(2)  Adapter Toshiba 19V-3,42A 250,000
124 (101)(2)  Adapter Samsung 19V-3,16A 250,000
125 (100)  Adapter Sony 19,5V-4,7A 250,000
126 (98)(3)  Adapter Lenovo 20V-4,5A 450,000
127 (99)(3)  Adapter Lenovo 20V-3,25A 350,000
128 (97)(3)  Adapter Lenovo 19V_3,42A 250,000
129 (96)(2)  Adapter IBM 16V-4,5A 250,000
130 (95)  Adapter HP 19V-4,74A 250,000
131 (94)  Adapter HP 19V-4,74A 450,000
132 (93)  Adapter HP 19,5V-3,33A 250,000
133 (92)  Adapter HP 18,5V-3,5A 250,000
134 (91)  Adapter Dell 19,5V-4,62A 400,000
135 (90)  Adapter Dell 19,5V-4,62A 350,000
136 (89)  Adapter Dell 19,5V - 3,34A 250,000
137 (88)(2)  Adapter Asus 19V-3,42A 250,000
138 (88)  Adapter Acer 19V-4,74A 250,000
Bàn phím IBM
139 KB-IBM-T60  Bàn phím IBM T60/T61/Z60T/Z61 new 98% 0
Bàn phím Sony
140 KB-SONY-VPC-EG  Bàn phím SONY VPC EG 360,000
141 KB-SONY-EE-EH  Bàn phím SONY EE/EH 340,000
142 KB-SONY-EB  Bàn phím SONY EB (Đen Trắng) 290,000
143 VAIO-VP- EA-W  Bàn phím VAIO VPC - EA Trắng 290,000
144 VAIO-VPC-EA-B  Bàn phím VAIO VPC - EA đen 290,000
145 VAIO-VGN-YA-YB  Bàn phím VAIO VGN YA/YB 290,000
146 VAIO-VPC-Y118  Bàn phím VAIO VPC - Y/Y118 290,000
147 VAIO-VGN-NW  Bàn phím VAIO VGN NW series 290,000
148 VAIO-VGN-FW  Bàn phím VAIO VGN FW series 290,000
149 VAIO-VPC-CA-CB  Bàn phím VAIO VPC CA/CB 310,000
150 VAIO-VGN-CS  Bàn phím VAIO VGN CS series 0
151 VGN-Cw  Bàn phím VAIO VGN Cw series 290,000
152 VGN-NR-NS  Bàn phím VAIO VGN NR/NS series 360,000
153 VGN-FZ  Bàn phím VAIO VGN- FZ Series 360,000
154 VAIO-VGN-SR  Bàn phím VAIO VGN SR series ca be 410,000
Switch Mạng
155  BỘ CHIA TÍN HIỆU TP-LINK 8 CỔNG 200,000
156 (67)  Switch 5 port 150,000
Bộ Phát WIFI
157  BỘ PHÁT WIFI TP-LINK WR940N 650,000
158 (66)  WIFI TP-LINK TL-WR841N 450,000
159  Wifi TPLink 740N 350,000
Bộ Thu - Kích Sóng WIFI
160  Bộ kích sóng wifi tenda A301 550,000
161  Bộ phát wifi di động tplink –M5350 1,490,000
162 (69)  Bộ thu wifi tenda 311Ma 220,000
163  Bộ thu wifi tenda 311Mi 220,000
164 (68)  Bộ thu WiFi Tp-Link TL-WN727N 180,000
165 (68)  Bộ thu WiFi Tp-Link TL-WN727N 200,000
Card đồ họa
166 (76)  Card test main 70,000
167 0928  Card hình Asus GT 730 1,590,000
Bộ mạch chủ
Màn hình máy tính
168 (104)  Samsung 23.6"S24F350FH LED PLS 3,299,000
169 (93)(2)  Samsung 21.5" LS22E390HS LED 299,000
170 (103)  Samsung Monitor 21.5"S22F350FH LED PLS 2,599,000
171 (102)  Samsung Monitor 19.5"S20D300N LED 2,099,000
172 (91)(2)  Samsung Monitor 18.5"S19F350H LED 1,859,000
Nguồn máy tính
173 (81)  Nguồn wincom 500,000
174 (80)  Nguồn Segotep SP-550S (Fan 12) 350,000
175 (79)  Nguồn Segotep SP-500E (Fan 8) 400,000
176 (78)  Nguồn máy tính GIPCO 480W 350,000
177 0926  Nguồn Hunkey CP325P (Fan 8) 490,000
178 0919  Nguồn máy tính Tako 500W 250,000
Ổ cứng
179 (94)(2)(2)  HDD TOSHIBA 4TB 4,200,000
180 (101)  HDD Seagate 10TB 13,500,000
181 (100)(2)  HDD Seagate 6TB 6,599,000
182 (99)  HDD Seagate 4TB 3,599,000
183 (98)  HDD Seagate 2TB 1,899,000
184 (87)(3)  Ổ cứng HDD 1TB WD Blue WD10EZEX (Xanh) 1,270,000
185 (97)(2)  Ổ cứng Seagate HDD 500GB 950,000
186 (83)  Ổ cứng Seagate HDD 250GB 550,000
187 (82)(2)  Ổ cứng Seagate Sata PC 160GB 450,000
188 0927  Ổ cứng Western Blue 500gb sata 1,150,000
Phần mềm diệt Virus
189 (82)(2)  Phần mềm diệt Virus Kaspersky Anti-Virus 160,000
190 (49)  Phần Mềm Diệt Virus BKAV 299,000
191 KIS-2015  Phần mềm diệt Virus Kaspersky Internet Security 300,000
USB
192 (35)  Đầu đọc thẻ 2.0 Micro 20,000
193  Dây USB 1,5m 35,000
194 (91)  USB có bản quyền virus 1 năm 8Gb (Techtian) (antivirus) 250,000
195 (45)  USB Pendrive Click 8GB 100,000
196 (44)  USB 2.0 Kingston DataTraveler 101 G2 16GB Đen 150,000
197 (43)  USB 2.0 Kingston DataTraveler 101 G2 8GB Đỏ 100,000
Loa - Thiết Bị Âm Thanh
198  Dây loa 3-3 (5m) 200,000
199  Dây loa 1 đầu 3.5 ra 3 AV dài 1.5m 25,000
200 (34)  Dây loa 1 đầu 3.5 ra 2 AV dài 3m 45,000
201 (33)(2)  Dây loa 1 đầu 3.5 ra 2 AV dài 1.5m 25,000
202 (33)  Dây loa 1-1 (3m) 40,000
203  Dây loa 1-1 (1,5m) 20,000
204 (89)(2)  usb sound 7.1 100,000
205 (88)(2)  USB sound 4.1 80,000
206 (75)  Card sound PCI thường 100,000
207 (73)  Card sound Ex 280,000
208 (68)  Card Com 200,000
209 MS-301  Loa Homesound MS301 490,000
210 M108  Loa 2.1 Microlab M108 450,000
211 TAKO-RS320  Loa 2.0 Tako RS-320 190,000
212 TAKO-A730  Loa 2.0 Tako A730 199,000
213 TAKO-A850  Loa 2.0 TAKO A850 125,000
Tai nghe
214 HP-SHP-928  Tai nghe Philips Hifi SHP-928 175,000
215 TAKO-GT10  Tai nghe TAKO Robot GT-10 350,000
216 TAKO-GT03  Tai nghe TAKO Robot GT-03 165,000
217 TAKO-GT02  Tai nghe TAKO Robot GT-02 250,000
218 TAKO-GT01  Tai nghe TAKO Robot GT-01 220,000
219 TAKO-TA2688  Tai nghe Tako TA 2688 135,000
220 TAKO-TA75  Tai nghe Tako TA75 125,000
221 TAKO-TA74  Tai nghe Tako TA74 165,000
222 TAKO-TA73  Tai nghe Tako TA73 105,000
Bộ phím chuột
223 F-A120G  Bộ bàn phím chuột không dây Fuhlen A120G 345,000
224 E103-CB  Bộ phím chuột Ensoho E103-CB 250,000
Chuột
225 (86)  Chuột Konig có dây KM 79 130,000
226 (85)  Chuột Konig 868 KN không dây 150,000
227 (84)  Chuột Konig có dây KM68 130,000
228 F-L102  Chuột Fuhlen L102 150,000
229 F-A06G  Chuột không dây Fuhlen A06G 245,000
230 E211-B  Chuột Ensoho E211B 130,000
Bàn phím
231 (87)  Phím số IBM 80,000
232 (46)  Phím Konig KB318 140,000
233 E103-K  Bàn phím Ensoho E103-CB 145,000
234 F-L411  Bàn phím Fuhlen L411 219,000
Bộ - Card Chyển Đổi
235 (94)(2)(2)  Bộ Chia USB Từ 1-->4 99,000
236 (93)(2)  USB to ps/2 30,000
237 (90)(2)  USB Lan 80,000
238 (72)  Card chuyển đổi sata sang IDE 150,000
239 (71)  Card chuyển đổi PCI - USB 2.0 150,000
240 (69)  Card COM - PCI 190,000
241 0925  Switch KVM 4 port USB MT-VIKI MT-401UK-CH 320,000
Phụ Kiện Camera
242  Nguồn camera 12V- 2A 150,000
243  JACK NGUỒN DC 12V 10,000
244  NGUỒN TỔNG 12V-30A CHO CAMERA CHUYÊN DỤNG 1,030,000
245  NGUỒN TỔNG CAMERA 12V-10A 500,000
246  Dây Cáp Đồng Chục Liền Nguồn HD ONE(10000/m) 10,000
247 (60)  Jack BNC 10,000
Cáp HDMI
248 (67)  Dây Cáp HDMI 1.5m Unitek Y-C137 120,000
249 (66)  Dây HDMI tròn 5m 150,000
250 (65)  Dây HDMI tròn 1,5m 60,000
251 (64)  Dây HDMI dẹt 20m 500,000
252 (63)  Dây HDMI dẹt 10m 350,000
253 (62)  Dây HDMI dẹt 5m 200,000
254 (61)  Dây HDMI dẹt 3m 120,000
255 (60)  Dây HDMI dẹt 1,5m 75,000
Cáp VGA
256 (57)  Đầu chuyển VGA đến video và S-video 500,000
257 (56)  Dây VGA_20m 300,000
258 (55)  Dây VGA_15m 250,000
259 (54)  Dây VGA_10m 200,000
260 (53)  Dây VGA_5m 120,000
261 (52)  Dây VGA_3m 80,000
262 (41)  Dây VGA 1,5m 80,000
Quạt Chíp
263 (48)  Quạt chip 1150 100,000
264 (47)  Quạt chip 775 100,000
265  Quạt chip 1155 100,000
Quạt Case
266 (49)  Quạt case 50,000
Bàn Di Chuột
267 (82)  Bàn Di Chuột Razer Goliathus khổ nhỏ 250,000
268 (59)  Bàn Di Chuột Razer Goliathus 40,000
269 (58)  Bộ vệ Sinh Máy Tính 20,000
Tay chơi game
Dây Nguồn
270 (51)  Dây Nguồn laptop 30,000
271 (50)  Dây Nguồn PC 25,000